Nuttige info over dienstencheques

Het aantal dienstencheques dat u per jaar mag gebruiken, is beperkt tot 500 per rijksregisternummer en tot 1.000 per gezin. De kostprijs voor een dienstencheque bedraagt:

 • 9 euro/dienstencheque voor de eerste 400 aangekochte dienstencheques;
 • 10 euro/cheque voor de volgende 100.

Per gezin komt dit neer op 800 dienstencheques aan 9 euro en 200 aan 10 euro.

Met dienstencheques geniet u een fiscaal voordeel, dat verschilt per gewest:

 • Vlaanderen: 2,70 euro fiscaal voordeel op de eerste 155 cheques;
 • Wallonië: 0,90 euro fiscaal voordeel op de eerste 150 cheques;
 • Brussel: 1,35 euro fiscaal voordeel op de eerste 155 cheques.

 

Tip: vanaf het ogenblik dat u 4 uur per week een huishoudhulp hebt, kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om twee verschillende namen binnen het gezin dienstencheques te bestellen.

Alle diensten waarvoor u met dienstencheques betaalt, zijn beperkt tot de privé-gedeelten van uw woning. Uw huishoudhulp mag enkel normale huishoudelijke taken doen. Alles wat gevaarlijk is, ongezond of (over) belastend is, is dus uit den boze. Ook tuinonderhoud en kinderopvang zijn niet toegelaten.

Twijfelt u over bepaalde taken, overleg dan steeds vooraf met uw DCO De Bron-kantoor.

Dienstencheques (zowel papieren als elektronische) hebben een geldigheidsdatum. Na deze geldigheidsdatum kunnen we deze niet meer aanvaarden.

U betaalt uw poetshulp onmiddellijk na de prestatie: 1 uur staat gelijk aan 1 dienstencheque. Bij elektronische dienstencheques krijgt u een mail om de prestatie goed te keuren. Bij papieren dienstencheques overhandigt u deze, correct en volledig ingevuld, op de dag van de prestatie aan uw huishoudhulp.

DCO De Bron maakt er een erezaak van om haar medewerkers stipt en correct te betalen. Dit getuigt van wederzijds respect en is de sleutel tot een langdurige samenwerking. Dit kan enkel wanneer u stipt uw cheques bestelt en uw huishoudhulp correct en onmiddellijk vergoedt na de geleverde prestatie.

 

Hoe dienstencheques bestellen:

Bestel uw cheques door het bedrag van het gewenste aantal (steeds minimum 10 cheques en steeds veelvoud van 9 of 10 euro) over te maken op het rekeningnummer van Sodexo (zie nuttige gegevens hieronder). Elektronische dienstencheques zijn na 2 werkdagen beschikbaar in uw persoonlijke zone. Papieren cheques ontvangt u 5 à 10 werkdagen na bestelling.

Schrijf het bedrag over op het rekeningnummer van Sodexo. Vermeld hiervoor steeds uw persoonlijk gebruikersnummer bij de gestructureerde mededeling. Sodexo voorziet nog andere betalingsmogelijkheden zoals betaling met maestro of visa. Voor deze mogelijkheden wordt echter een transactiekost in rekening gebracht.

Bij een foutieve overschrijving (geen veelvoud van 9 of 10 euro) of een onjuiste/ontbrekende structurele mededeling, wordt het gehele bedrag teruggestort op uw rekening en dient u de cheques opnieuw te bestellen.

Heeft u nog geen cheques ontvangen en moet u toch al uw huishoudhulp betalen? Breng dit dan zo spoedig mogelijk in orde. In tussentijd kunt u gebruik maken van de tegoedbon die uw huishoudhulp bij zich heeft. Daarop vult hij of zijn in hoeveel cheques wij nog van u tegoed hebben. Gelieve deze bon te ondertekenen. Een exemplaar blijft bij u, het dubbel blijft in uw dossier tot u de nodige cheques aan DCO De Bron bezorgt.

Indien u de huishoudelijke hulp niet correct vergoedt of als uw cheques vervallen zijn, kan DCO De Bron de terugbetalingswaarde hiervan aanrekenen. Dit bedrag stemt overeen met het bedrag dat DCO De Bron van de overheid zou ontvangen op datum van de opmaak van de aanrekeningsbrief. DCO De Bron behoudt zich het recht om tijdelijk of definitief de samenwerking stop te zetten in afwachting van de betaling.

Nuttige gegevens Sodexo

 • Tel. Afdeling dienstencheques Brussels hoofdstedelijk gewest: 02 401 31 60
  Rekeningnummer: BE28 0017 7246 3620
  Website: www.dienstencheque-brussels
 • Tel. Afdeling dienstencheques Wallonië: 02 401 31 70
  Rekeningnummer: BE15 0017 7247 4330
  Website: www.wallonie-titres-services.be