Missie/visie/strategie

 

Ambitie

 • Uitbreiding gebouw, zorgaanbod, personeelsbestand en zorgvragers
 • Groei in kennis en kunde
 • Vernieuwing, verbetering, verandering
 • Nog beter dan gisteren/vroeger/vorig jaar…
 • Zorgverlening overdenken, uitdiepen, verbreden en aanpassen waar nodig
 • Hoog kwalitatieve zorg op maat
 • Inspelen op elke zorgvraag

 

Bereidwilligheid

 • Voor alle personen die nood hebben
 • Maximaal mogelijk zelfstandigheid stimuleren
 • Ongeacht herkomst,ideologie, filosofie, godsdienst
 • Maximaal geïndividualiseerd verblijf (cliëntgericht)
 • Aandacht en respect voor iedereen
 • Sfeer van bezorgdheid creëren
 • Behoeftegestuurd werken
 • Beleefdheid en klantvriendelijkheid

 

Team

 • Respect
 • Collegialiteit
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Directe communicatie
 • Aan dezelfde kant van de kar trekken
 • Steun aan leidinggevende
 • Vertrouwen
 • Openstaan voor verandering en vernieuwing
 • Werkvreugde