Over De Bron

De naam voor vzw DE BRON en dco DE BRON verwijst naar een bron die ontspringt tussen het ziekenhuis en Godveerdegem. In de nabije toekomst wordt de ruimte tussen het ziekenhuis en Godveerdegem ingevuld volgens het “ruimtelijk uitvoeringsplan Lelie”. Er komen woningen, comfortflats met service en een woonzorgcampus. De ruimte zal architecturaal ingevuld worden met veel aandacht voor groen.   En…. de bron zal een nieuw leven krijgen en gezond water voeren naar aan te leggen vijvers of waterpartijen.

Vzw De Bron en DCO De Bron zijn – naast vzw De Hoop en vzw Piet Konijn – twee zusterorganisaties van het Sint-Elisabeth Ziekenhuis.

DCO De Bron  is de organisatie die verantwoordelijk is voor alles wat valt onder de activiteiten met dienstencheques.

Vzw De Bron is de organisatie die het dagverzorgingscentrum en het woonzorgcentrum (rustoord) uitbaat.

Vzw De Bron is tevens verantwoordelijk voor alle activiteiten die vallen onder het “ruimtelijk uitvoeringplan Lelie” of lees: de realisatie van het heuse woonzorgcampus die gebouwd zal worden tussen het ziekenhuis en Godveerdegem.

Eind 2014 werden de werken aangevat voor de bouw van een groep van assistentiewoningen.

 

Vzw De Bron wil samen met andere partners er voor zorgen dat dit nieuwe dorp zijn toekomstige bewoners een aantrekkelijke woonvorm kan aanbieden, waarin hij zich comfortabel voelt en waar onze huidige actieve generatie later graag en lang kan wonen. Dankzij de combinatie van individuele woongelegenheden, commerciële centra, kinderdagverblijf, een woonzorgcampus in de nabijheid van een ziekenhuis en een uitstekende ligging nabij het centrum van Zottegem, kan de bewoner levenslang “verzorgd” wonen in dezelfde vertrouwde omgeving. Dit houdt in dat dit dorp garant staat voor een levenslang onbezorgd en kwaliteitsvol zelfstandig wonen. De omgeving zal worden aangepast aan de fysieke en mentale evolutie van de bewoner, waar hij steeds kan genieten van zorgfaciliteiten op maat.

Vzw De Bron wil binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan Lelie ervoor zorgen dat iedere bewoner beroep kan doen op één van de geïntegreerde zorgvoorzieningen, residentiële voorziening, kortverblijf, dagopvang, evenals voorzieningen voor herstel en revalidatie. Iedere bewoner heeft welbepaalde vragen op het gebied van wonen, zorg en leven. Wij gaan u het antwoord bieden op deze vragen.

Werken bij De Bron?

Ga naar de pagina “JOBS” van deze website en ontdek de VOORDELEN !