Gebruikers- en familieraad

 

Binnen het woonzorgcentrum (WZC) functioneert een gebruikersraad die minimaal éénmaal per trimester vergadert. In principe kan iedere gebruiker er deel van uitmaken.

 

Zoals de gebruikersraad wordt ook de familie regelmatig uitgenodigd op een bespreking over de werking van het woonzorgcentrum en kunnen ze ook verwachtingen uiten en suggesties aanbrengen.