Bezoekuren

Bezoekers zijn op elk tijdstip van de dag welkom. ‘s Avonds zijn de deuren om veiligheidsredenen vergrendeld. Bezoekers kunnen dan gewoon aanbellen.

Om organisatorische redenen (verzorgingen in de voormiddag) wordt gevraagd om het bezoek bij voorkeur te concentreren tussen 13:30u en 20:00u.

Bij het afhalen van de residenten voor een uitstap, familiefeest enz. wordt gevraagd om op voorhand te verwittigen en de afwezigheid te melden.